suezský průplav

Suezský Průplav

Suezský průplav: Cesta z Rudého moře do Středozemního moře bez břehů

Úvod Suezský průplav je jedním z nejvýznamnějších a nejdelších umělých vodních kanálů na světě, který spojuje Středozemní a Rudé moře. Vznikl v letech 1859-1869 jako součást velkého projektu egyptského faraona Suezskou kompanií, s cílem zkrátit námořní trasu mezi Evropou a Asii. Tento monumentální inženýrský...