wolkerova

Wolkerova

Tajemství pražské Wolkerovy ulice: Co musíte vidět?

Původ slova wolkerova Slovo „wolkerova“ je odvozeno od jména německého chemika Johanna Rudolfa Glauber. Glauber v 17. století objevil a popsal vlastnosti síranu sodného dekahydrátu, který se používal v lékařství. Tato sloučenina se stala známou jako „Glauberova sůl“. Vzhledem k tomu, že se Glauberova sůl těžila a...