bezcelní zóna

Volna Zona

Bezcelní zóny: Kde najdete nejlepší nákupy na vašich cestách

Co je volná zóna? Volná zóna je označení pro území, které se nachází na hranicích dvou nebo více zemí a slouží k obchodním účelům. V této oblasti platí speciální podmínky, například osvobození od cel, daní a jiných poplatků. Dovozci zboží mohou využít této výhody a nakupovat zboží za nižší ceny. Volná...